Totallleverandør innen renhold.

Noen av våre renholdsområder:

  • Kontorer
  • Butikker/næringsmiddel
  • Bilbutikker
  • Lager
  • Offentlig sektor
  • Renhold etter INSTA
  • Næringsmiddelrenhold
  • Renhold etter skadesanering
  • Fjerning av tagging
  • Feiing/feiemaskiner